Nova znanja i nove mogućnosti za žene u srijemu – UP.01.3.1.01.0058

01. rujna 2020.

test

 • Naziv projekta: Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu
 • Okvir: EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
 • Fond: Europski Socijalni fond
 • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
 • Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
 • Nositelj projekta: Grad Ilok
 • Partneri: Općina Tompojevci, Općina Tovarnik, Općina Stari Jankovci
 • Područje: Zapošljavanje
 • Ukupna vrijednost projekta: 660.645,00 kn
 • Sufinanciranje: 100%
  • 85% temeljem OP ULJP iz sredstava ESF
  • 15% nacionalno sufinanciranje iz Državnog proračuna RH
 • Vrijeme provedbe: 26.03.2019. godine do 20.05.2020. godine

Sažetak:

Projekt „Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu“ financira EU iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupna vrijednost projekta iznosi 660.645,00 kn odnosno 100% ukupnih prihvatljivih troškova (85% sredstava sufinancira se temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok je 15% osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske), a temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III. Projekt je usmjeren na smanjenje nezaposlenosti žena u Srijemu kroz povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih i radno neaktivnih žena mlađih od 29 i starijih od 45 godina, žena s nižim kvalifikacijama te socijalno ugroženih žena. Navedeni cilj će se realizirati provedbom specifičnih edukacijskih programa namijenjenih povećanju radne konkurentnosti nezaposlenih žena osiguravajući im nova znanja i vještine, te pružajući im podršku za aktivaciju i ulazak u svijet rada.

Cilj projekta:

Povećati radnu konkurentnost nezaposlenih žena u Srijemu osiguravajući im nova znanja i vještine potrebne za aktivno uključivanje na tržište rada te bolju podršku kroz mentoriranje i savjetovanje.

Korisnici projekta:

 • - Dugotrajno nezaposlene žene
  • mlade žene do 29 godina starosti nezaposlene iznad 6 mjeseci
  • žene starije od 29 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci
 • - Radno neaktivne žene
  • mlade žene do 29 godinastarosti (bez obzira na vrijeme nezaposlenosti)
  • žene starije od 45 godina (bez obzira na vrijeme nezaposlenosti)
 • - Žene s nižim kvalifikacijama i socijalno ugrožene žene

Glavne projektne aktivnosti:

 • - Ugovaranje stručnjaka i provedba radionica motivacije
 • - Ugovoranje i provedba programa edukacija – Edukacija „Proizvodnja u plasteniku“, Edukacija „Uzgajivač i prerađivač ljekovitog i začinskog   bilja“, Edukacija „Proizvodnja i prerada voća“
 • - Ugovaranje stručnjaka i provedba radionica za razvoj poduzetničkih vještina
 • - Ugovaranje i provedba mentorstva u plasteničkoj proizvodnji, proizvodnji i preradi voća, te uzgoju i preradi ljekovitog i začinskog bilja
 • - Realizacija aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta

Projektne aktivnosti rezultirati će podignutom razinom profesionalnih i stručnih znanja i vještina potrebnih za ulazak na tržište rada te emocionalnom osnaženosti korisnika u vidu samosvijesti i samopoštovanja. Nastavno, očekuje se i podignuta razina socijalne uključenosti i zapošljivosti korisnika kao i njihove vidljivosti kao potencijalnih radnika posebice kroz provedbu praktičnog rada putem mentorstva.