Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Srijemskoj ulici u Bapskoj, na k.č. br.: 3802, 3725, 3806, k.o. Bapska

19. travnja 2020.

test

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Srijemskoj ulici u Bapskoj, na k.č. br.: 3802, 3725, 3806, k.o. Bapska

NAZIV NATJEČAJA: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Natječaj za provedbu Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“

VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.010.031,08 kn

EU SUFINANCIRANJE (85%): 2.558.526,42 kn

RH (SUFINANCIRANJE 15%): 451.504,66 kn

CILJEVI PROJEKTA: doprinijeti unapređenju kvalitete življenja lokalnog stanovništva na području Grada Iloka, odnosno mjesta Bapska. Rekonstrukcijom nerazvrstane ceste ostvarit će se uvjeti za nesmetano odvijanje prometa, bolju prometnu povezanost i porast sigurnosti prometovanja kroz izgradnju prometnice.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
1. Izgradnja novog asfaltnog kolnika dužine 460,01 m
2. Izgradnja pješačkih staza u dužini od 370 m
3. Uređeni prilazi obiteljskim kućama