Objavljen novi natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“


Natječaji   13. srpnja 2021.

test

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”.

Cilj mjere:

  • obnovom poljoprivrednog potencijala narušenog potresima osigurati održivost poljoprivredne proizvodnje i izvor prihoda stanovništvu ruralnih prostora kako bi se spriječilo propadanje poljoprivrednih gospodarstava i iseljavanje iz ruralnih područja.

Prihvatljivi korisnici:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu,
  • pčelari moraju biti registrirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 120.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi opći troškovi:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata,
b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,

Prihvatljivi materijalni troškovi:

a) investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta,
b) građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju,
c) nabava novih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju,
d) nabava domaćih životinja,
e) kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja,
f) označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti,
g) kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i analiza tla.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 13. srpnja do 13. rujna 2021. godine.

Izvor: Poveznica