Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini


Natječaji   05. srpnja 2021.

test

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini.

Predmet Javnog poziva  dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini za sljedeća područja:

 • Izvedbene umjetnosti,
 • Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost,
 • Vizualne umjetnosti,
 • Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima.

Cilj Javnog poziva:

 • potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se u okolnostima pandemije COVID-19 olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • obrt,
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • umjetnička organizacija,
 • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost).

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 • promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike,
 • zapošljavanje i troškovi neophodnog osoblja, proizašli iz potrebe prilagodbe okolnostima pandemije (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici),
 • prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju (ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije, korištenje dostupnih instrumenata COVID zaštite u fizičkom okruženju – EU digitalna COVID potvrda, uvođenje ili prilagodba digitalnih uređaja, ugradnja zaštitne opreme, provođenje preporuka sprječavanja infekcije i sl.),
 • nabava opreme, prilagodba prostora (uključujući trošak najma prostora do 30 % odobrenih sredstava) i proizvodnih procesa.

*osim dodatnih troškova vezanih uz snimanja filmova, nastalih uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19.

Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta. Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak.

Rok za podnošenje prijava je do 29. srpnja 2021. godine.

Izvor: Poveznica