Natječaj za donacije – RTL pomaže djeci


Natječaji   13. svibnja 2021.

test

Pozivaju se neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti) da prijave svoje projekte za financiranje.

Opća pravila i temeljne smjernice:

  • „RTL pomaže djeci” pomaže isključivo projektnim organizacijama koje djeluju na području Republike Hrvatske za dobrobit djece,
  •  pomoć bolesnoj, nemoćnoj ili potrebitoj djeci,
  •  pomoć u obliku razvoja sigurnog, poticajnog i kreativnog okruženja za rast, razvoj i odgoj djece.

Da bi se mogao kvalificirati prijavitelj mora:

  • biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj te mora biti minimalno godinu dana aktivan,
  • biti neprofitna organizacija (udruga, škola, vrtić, ustanova socijalne skrbi, bolnica i dr.),
  • poslovati u skladu s poreznim pravilima i uvjetima,
  • imati odgovarajuću strukturu i zadovoljavajuće kapacitete koji osiguravaju izvedbu ciljeva projekta,
  • „RTL pomaže djeci” neće snositi operativne troškove (troškovi plaća, iznajmljivanja, režijski troškovi, edukacije i sl.),
  • iskoristiti odobrenu donaciju u skladu s navedenom svrhom te u roku od maksimalno godinu dana.

Način prijave:

Prijave slati u elektronskom obliku na rtlpomazedjeci@rtl.hr uz napomenu “prijava na natječaj”.

Rok za prijavu je do 15. kolovoza 2021. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Poveznica