Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme


Natječaji   06. svibnja 2021.

test

Fond za zaštitu okoliša raspisao je „Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme (JP ZO 2/2021)“.

Predmet javnog poziva se odnosi na nabavu komunalne opreme za unaprjeđenje sustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji i korisnici sredstava su isključivo jedinice lokalne samouprave.

Podnositelj zahtjeva maze ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.

Sredstva Fonda:

do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:

  • projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske,

do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:

  • projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,

do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:

  • projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada:

  • vrtnih i kućnih kompostera,
  • samostojećih (prijenosnih) kompostnih jedinica koje su okolišno neutralne,
  • spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u edukativne svrhe namijenjenih djeci predškolskog i školskog uzrasta,
  • polupodzemnih i podzemnih spremnika (uključujući ugradnju te opreme),
  • spremnika i sl. za odvojeno prikupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstava,
  • spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, biootpada i reciklabilnog otpada za JLS-ove koji nisu ostvarili sufinanciranje navedene opreme iz OPKK Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem projekta Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada KK.06.3.1.09.0001, ostalih vrsta spremnika koji služe u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.
  • ostalih vrsta spremnika koji služe u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za neposredno sufinanciranje završava istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2021. godine i danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi, a o čemu će Fond objaviti obavijest na svojoj internetskoj stranici.

Izvor: Poveznica