Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina


Natječaji   20. svibnja 2020.

test

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv u sklopu Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.


Prihvatljivi prijavitelji:

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske  stekle status potpomognutog područja i kojima je udio pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu viši od 5% prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Prema ovom pozivu jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za sufinanciranje projekta prema Programu.
Financijska sredstva

Predviđena sredstva za Javni poziv iznose ukupno 18.000.000,00 kuna, a raspoređena su prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti na sljedeći način:
I. skupina JLS 7.200.000,00;
II.  skupina JLS 5.400.000,00;
III. skupina JLS 3.600.000,00;
IV. skupina JLS 1.800.000,00.

Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše 500.000,00 kuna s PDV-om.

*Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Prihvatljivi troškovi:

-trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta),
-trošak izvođenja radova (ukupni izravni troškovi koji nastaju na provedbi projekta),
-trošak usluga nadzora gradnje,
-trošak opremanja objekata namještajem i opremom (osim potrošnog materijala i opreme koja se knjigovodstveno otpisuje u roku jedne godine),
-trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Rok za podnošenje zahtjeva je 25. svibnja 2020. godine.

Izvor: razvoj.gov.hr