Javni poziv za sufinanciranje obrazovanja


Natječaji   23. travnja 2021.

test

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje obrazovanja u 2021. godini.

Prihvatljivi podnositelji:

 • nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,
 • nezaposlene osobe najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, ukoliko nisu upisali obrazovanje,
 • osobe koje su obrazovanje upisale nakon 28. veljače 2020. godine, a prije upisa obrazovanja su bile nezaposlene najmanje 15 dana.

Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je odobriti za:

 • stjecanje prvog zanimanja,
 • prekvalifikaciju,
 • osposobljavanje,
 • usavršavanje i
 • stjecanje dodatnih znanja i vještina.

Poticajna sredstva moguće je koristiti samo za jednu od navedenih obrazovnih aktivnosti ili jedan obrazovni
program.

Iznos poticajnih sredstava:

 • ministarstvo može snositi troškove obrazovanja kroz programe ovog javnog poziva do iznosa od 12.000,00 kuna po osobi,
 • ukoliko su troškovi obrazovanja veći od 12.000,00 kuna, podnositelj je dužan obvezati se na plaćanje razlike u cijeni pisanom izjavom koja je sastavni dio obrasca zahtjeva,
 • u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 33 zahtjeva zaprimljena po ovom javnom pozivu.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje od 15. travnja do 14. svibnja 2021. godine,
a svi zahtjevi će biti riješeni do kraja 2021. godine.

Izvor: Poveznica