Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga"


Natječaji   02. travnja 2021.

test

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2021., a provode aktivnosti kojima odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama, da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“.

Cilj Javnog poziva je promovirati aktivnosti koje provode udruge kao odgovor na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Kriza uzrokovana širenjem koronavirusa i potresima koji su pogodili Republiku Hrvatsku zahtijeva reakciju i šire zajednice, gdje posebno do izražaja dolazi uloga udruga koje pomažu pogođenom stanovništvu te osiguravaju usluge od općeg interesa prilagođene novonastaloj situaciji.
Javnim pozivom nastoji se povećati vidljivost djelovanja organizacija u kriznim situacijama, dajući udrugama priliku za dobivanje stručne podrške u promociji aktivnosti koje već provode odgovarajući na krizu.

Aktivnosti kojima će se putem Javnog poziva pružiti komunikacijska podrška moraju se provoditi u razdoblju između 1. lipnja i 31. prosinca 2021. godine, a udruge koje se prijavljuju na Javni poziv moraju sudjelovati na Danima otvorenih vrata udruga 2021.

Sredstvima ovog javnog poziva mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem aktivnosti u vremenskom razdoblju naznačenim u uputama za prijavitelje. Prilikom procjene prijave, ocjenjivati će se opravdanost troškova u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i realnost visine navedenih troškova.

Pod prihvatljivim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti kao što su:

- materijal za aktivnosti;

- grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl. pri čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količine, jedinične cijene);

- usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica, obavijesti o tiskovinama, promidžbeni materijal i sl. pri čemu je potrebno navesti vrstu promidžbe, trajanje i cijenu usluge).

- ostali troškovi vezani uz organizaciju projektnih aktivnosti (pri čemu treba navesti svrhu, učestalost ili očekivani broj sudionika i sl.)

Na Javni poziv prijavljuje se do zaključno 10. svibnja 2021. godine dostavom popunjenih obrazaca koji su sastavni dio Uputa za prijavitelje.

Izvor: Poveznica