Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu


Natječaji   30. ožujka 2021.

test

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje:          

Javni poziv
za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova
za 2021. godinu 

Ured za udruge će temeljem ovog Javnog poziva sufinancirati projekte koje je Europska komisija, nadležna provedbena agencija ili drugo Ugovorno tijelo (u daljnjem tekstu: Ugovorno tijelo) odobrilo odnosno ugovorilo na temelju natječaja i programa:

 • čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nositelj projekta), a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj
 • u kojima organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: partner),
 • čiji su nositelji projekta i partneri ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene s Ugovornim tijelom u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
 • Švicarsko-hrvatski program suradnje
 • Europska teritorijalna suradnja – prekogranična (Interreg A), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C)
 • natječaj raspisan od Veleposlanstva Republike Francuske u RH: „Jačanje francusko-hrvatskih partnerstava među organizacijama civilnog društva“
 • Erasmus +: Sport
 • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 • Obzor 2020.
 • Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije - EaSI
 • Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
 • Zdravlje za rast - Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
 • Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
 • Višekorisnička IPA
 • Kreativna Europa
 • Program Life 2014.-2020.
 • Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV)
 • Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i  Kraljevine Norveške 2014.-2021.
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.

Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:

 1. za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
  1. tijekom 2020. godine, ukoliko se aktivnosti provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2021. godini;
  2. tijekom 2021. godine;
  3. iznimno, prihvatljivi su za sufinanciranje i projekti ugovoreni tijekom 2019. godine u okviru Švicarsko - hrvatskog programa suradnje, ukoliko se aktivnosti provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2021. godini;
 2. za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
  1. tijekom 2020. godine, ukoliko se aktivnosti provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2021. godini;
  2. tijekom 2021. godine.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2021. godini iznosi  6.950.000,00 kuna.

Postotak sufinanciranja udjela nositelja projekta odnosno partnera, koji se može odobriti od strane Ureda za udruge definiran je za svaki pojedini program u tablici kako slijedi:
 

Naziv programa Postotak obveznog iznosa sufinanciranja korisnika koji se može odobriti
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. do 70%
Švicarsko-hrvatski program suradnje do 70%
Europska teritorijalna suradnja do 70%
natječaj raspisan od Veleposlanstva Republike Francuske u RH: „Jačanje francusko-hrvatskih partnerstava među organizacijama civilnog društva“ do 70%
Erasmus+: Sport (za projekte s detaljno raspisanim proračunom) do 50%
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. do 40%
Obzor 2020. do 40%
Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije –EaSI do 40%
Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva do 40%
Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva do 40%
Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) do 40%
Višekorisnička IPA do 40%
Kreativna Europa do 40%
Program Life 2014.-2020. do 40%
Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV) do 40%
Financijski mehanizam EGP i Kraljevine Norveške 2014.-2021. do 40%
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu prethodno specificirani u ovoj tablici do 40%
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta do 40%

 

U tijeku kalendarske 2021. godine istoj organizaciji civilnoga društva kao podnositelju prijave može se odobriti sufinanciranje najviše tri projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od tri projekta. Ukupan broj projekata koji će se sufinancirati ovisi o broju podnesenih zahtjeva i raspoloživim sredstvima, a Ured za udruge će nastojati sredstva raspodijeliti ravnomjerno kako bi se obuhvatio što veći broj korisnika.
 
Istoj organizaciji civilnoga društva Ured za udruge može samo jednom sufinancirati isti projekt. 

Prijavu sa svim prilozima je potrebno poslati elektroničkim putem na e-mail adresu:
sufinanciranje@udruge.vlada.hr, a popunjeni i potpisani obrazac prijave u papirnatom obliku, zajedno sa cjelokupnom dokumentacijom u elektroničkom obliku na elektroničkom mediju za pohranu podataka preporučeno putem pošte, putem dostavljača ili osobnom dostavom na adresu Ureda za udruge.

Prijave se mogu dostavljati odmah po objavi Javnog poziva, a krajnji rok za dostavu prijave je 29. listopada 2021. godine

Izvor: Poveznica