Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. g.


Natječaji   16. veljače 2021.

test

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini.

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
 
Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića  i jedinice lokalne samouprave, vlasnici  prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a.

• U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju na Poziv može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna (slovima: jedanmilijunkunainulalipa) s PDV-om.
• Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna (slovima: stotisućakunainulalipa) s PDV-om.

Prihvatljivi su objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju.
Prihvatljive aktivnosti:
• izrada projektne dokumentacije,
• izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata,
• sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata,
• opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje vanjskih terena
Neprihvatljive aktivnosti:
• opremanje objekta mobilnim namještajem i opremom
• otkup zemljišta
• aktivnost koja ugrožava okoliš i potiče odbijanje određenih društvenih ili etničkih skupina
Neprihvatljive su i sve aktivnosti koje su u suprotnosti s važećim zakonima Republike Hrvatske.
 
Poziv je otvoren od 16. veljače do 18. ožujka 2021. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 32.000.000,00 kn.

Izvor: Poveznica