JAVNI POZIV za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalima u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini


Natječaji   16. veljače 2021.

test

JAVNI POZIV za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini

Spomen-obilježja žrtvama stradalima u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirani sredstvima Državnog proračuna u 2021. godini jesu:

 • arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonsko- urbanističkog-skulptorskog-krajobraznog natječaja,
 • stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor,
 • spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja za izgradnju ili unutamje uredenje,
 • spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja.

Sufinancirati se mogu sve faze izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja:

pripremni radovi za izgradnju spomen-obilježja:

 • izrada natječajnog elaborata — programa natječaja (urbanistički, likovni, konzervatorski, prostorni, vremenski itd.)
 • provedba natječaja (po predračunu provoditelja natječaja)
 • izrada projektne dokumentacije i nadzor za izgradnju spomen-obilježja,
 • izrada spomen-obilježja (skulpture) — lijevanje, klesanje, modeliranje i sl.,
 • izvodenje radova izgradnje, postavljanja ili uredenja spomen-obilježja,
 • izvodenje radova uređenja, rekonstrukcije, sanacije ili drugi radovi na postojećem spomen-obilježju (uz pisanu suglasnost autora idejnog rješenja),
 • iznimno, izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja čije idejno rješenje nije dobiveno u postupku javnog natječaja, maksimalno do 60.000,00 kn.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva:

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Uvjeti za udruge:

 • registrirane su u Republici Hrvatskoj i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje,
 • provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,
 • svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije,
 • pravovremeno su dostavile izvješća o namjenskom utrošku sredstava prethodno dodijeljena po bilo kojem drugom javnom pozivu ili natječaju.

*Ukoliko je nositelj izgradnje drugi pravni subjekt, udruge iz Domovinskog rata koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, moraju dokazati partnerstvo s nositeljem izgradnje spomen-obilježja.

Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Bosni i Hercegovini mogu biti udruge iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj samostalno ili udruge, ustanove i organizacije hrvatskog naroda registrirane u Bosni i Hercegovini, a koje moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz Domovinskog rata koja djeluje na području Republike Hrvatske minimalno godinu dana (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument).

Javni poziv otvoren je od 15. veljače 2021. godine do 16. travnja 2021. godine.

Izvor: Poveznica