5. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava


Natječaji   02. veljače 2021.

test

LAG Srijem je dana 29. siječnja 2021. godine objavio 5. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Predmet natječaja je restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Srijem, zavisno od organizacijskog oblika.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici s područja LAG-a Srijem, tj. s područja:

- Grada Iloka,

- Naselja Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),

- Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),

- Općine Bogdanovci,

- Općine Borovo,

- Općine Lovas,

- Općine Negoslavci,

- Općine Nuštar,

- Općine Stari Jankovci,

- Općine Tompojevci,

- Općine Tordinci,

- Općine Tovarnik,

- Općine Trpinja.

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati sjedište ili prebivalište na području LAG-a Srijem.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 15. veljače 2021. do 17. ožujka 2021.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 768.837,06 kuna, a visina potpore po nositelju projekta iznosi od 5.000 do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti.

Isplata potpore se vrši jednokratno ili u ratama kako slijedi:

a. kod ulaganja u opremanje do 3 rate

b. kod ulaganja u građenje i podizanje nasada do 4 rate

c. moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava potpore, uz dostavu garancije banke plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma

d. iznos u Zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10% odobrenih sredstava potpore.

Intenzitet potpore za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 %, uz uvjete definirane LAG natječajem.

Nositelju projekta za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava koji je sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 (u daljnjem tekstu: Program), broj podnesenih prijava projekata i odobrenih projekata u cijelom razdoblju trajanja Programa nije ograničen bilo po osnovi ovog LAG Natječaja i/ili nacionalnog natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1.

Izvor: Poveznica