Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja


Natječaji   13. siječnja 2021.

Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Cilj Poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Pihvatljivi prijavitelji u okviru ovoga Poziva su dječji vrtići i jedinice lokalne samouprave, kojima je na raspolaganju ukupno 300.000.000,00 HRKNajniži iznos potpore koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 500.000,00 HRK, a najviši 6.000.000,00 HRK, uz intenzitet potpore do 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti uključuju sljedeće elemente:

Element 1: Upravljanje projektom i administracija:

  • upravljanje projektom, administracija
  • ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom

Element 2: Osiguravanje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja:

  • pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića
  • razvoj posebnih programa
  • jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) i stručnih radnika (logopeda) u predškolskim ustanovama, poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, kreativnost kao razvojnu kategoriju, zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja, stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja za djecu, podršku roditeljstvu, inkluzivan odgoj djeteta (rana intervencija i razvoj inkluzije), rad s darovitom djecom i dr., zatim specijalizirane edukacije (disleksija, disgrafija, dislalija, primjena terapeutske igre i dr.), te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani

Element 3: Promidžba i vidljivost:

  • organizacija promotivnih aktivnosti u cilju promocije projekta;
  • organizacija informativnih događanja u cilju promocije projekta;
  • priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala u cilju promocije projekta;
  • diseminacija informacija o projektu putem medija (tisak, radio, televizija, internet);
  • uspostava i održavanje internetskih stranica i dr.

Projektni prijedlozi podnosit će se od 18. 1. 2021. 

Izvor: Poveznica