Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini


Natječaji   28. prosinca 2020.

test

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj jedinicama lokalne i područne samouprave za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje sportskih građevina.

Cilj natječaja je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unaprjeđenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji su JLP(R)S-i te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere.

Ukupan iznos sredstva koja se planiraju za Natječaj iznose 15.000.000,00 kuna, a jednom korisniku  može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva do 1.000.000,00 kuna bez PDV-a s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje sportske građevine.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina i to:
• izvođenje građevinskih zahvata na planiranim/postojećim sportskim građevinama
temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije,
• opremanje sportskih građevina kojim će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje
kvalitete bavljenja sportom.

Rok za podnošenje Projektne prijave je 20. siječnja 2021. godine.

Izvor: Poveznica