Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “Pametnih gradova”


Natječaji   29. listopada 2020.

test

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) radi neposrednog sufinanciranja projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“. Korisnici po ovom Javnom pozivu su gradovi i općine. Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 8.000.000,00 kuna. Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po podnositelju.

Prijavljeni projekti moraju biti usuglašeni sa smjernicama i ciljevima usvojenih strateških dokumenata razvoja pametnog grada ili općine.

Područja na koja se odnosi ovaj Javni poziv su:
1. Kružno gospodarstvo
2. Održivo gospodarenje energijom, zaštita okoliša, prirode i klimatske promjene
3. Poboljšanje sigurnosti građana i imovine
4. Upravljanje gradom ili općinama i uslugama
5. Obrazovanje i kvaliteta života građana

Projekti se mogu odnositi na jedno ili više područja definiranih ovim Pozivom.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći do 500.000,00 kn po prijavi za opravdane troškove:

- do 80% ako se radi o: projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode; projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka;

- do 60% ako se radi o: projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području;

- do 40% ako se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Opravdani troškovi su samo izravni troškovi koji su neposredno povezani s provedbom projekta odnosno ostvarivanjem jednog ili više ciljeva projekta:

  1. troškovi vezani za kupnju neophodne nove opreme i uređaja za provođenje projekta;
  2. troškovi vanjskih usluga (savjetodavne usluge, usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije(programski paketi s pratećom izobrazbom za korištenje, licence itd.), usluge izrade analiza, evaluacija, istraživanja, stručnih mišljenja, izvještaja s povezanim dokumentima za usvajanje od nadležnog tijela grada ili općine itd.)
  3. troškovi vezani uz elektronske promotivne aktivnosti izravno povezani s provedbom projekta (troškovi uspostave mrežnih stanica projekta radi vidljivosti projekta i njegovih ciljeva)
  4. ostali troškovi za koje podnositelj prijave izjavi da su neophodni za provedbu projekta odnosno ostvarivanje jednog ili više ciljeva projekta, a Fond utvrdi njihovi opravdanost.

Učitavanje prijava na Poziv počinje dana 20. studenog 2020. godine u 9:00 sati, a slanje prijava počinje 3. prosinca 2020. godine u 9:00 sati.

Poziv završava objavom obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava na mrežnim stranicama Fonda o ili istekom 2020. godine, ovisno što prije nastupi.

Izvor: Poveznica