Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za provedbu mjere “Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda”. 

Cilj potpore je povećanje broja i genetske kakvoće krava u sektoru mliječnog govedarstva. 

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivrednici koji:

 • su upisani u Upisnik poljoprivrednika,
 • na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda koje su evidentirane u JRDŽ-u,
 • podnesu prijavu sukladno uvjetima poziva,
 • nemaju dugovanja prema Državnom proračunu RH,
 • nisu poduzetnici u teškoćama.

Uzgajivač koji je prodavao vlastite steone junice u istoj godini provedbe Programa ne može biti prihvatljiv korisnik potpore iz ove mjere. 

Uzgajivač koji je već koristio potporu za kupovinu steonih junica, mora imati povećan broj krava u odnosu na dan donošenja Programa, najmanje za broj grla kupljenih putem ranijih poziva. 

Uzgajivač koji je ostvario pravo korištenja potpore u ranijim javnim pozivima za kupovinu steonih junica, a kupovinu nije realizirao, nije prihvatljiv prijavitelj na ovaj Poziv.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kuna.

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu iz Priloga 1. ovog Javnog poziva.

Uz prijavu se prilaže:

 • preslika osobne iskaznice,
 • ponuda ili predračun za kupovinu steonih junica,
 • dokaz o provedenom plaćanju,
 • izvornik potvrde nadležne porezne uprave da Podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj,
 • izvornik potvrde o solventnosti (SOL-2),
 • dokaz o broju zaposlenih od strane HZMO-a.

Rok za podnošenje prijava je do 24. listopada 2020. godine.

Izvor: Poveznica