Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Vukovarske-srijemske županije u 2020. godini


Natječaji   22. rujna 2020.

test

Predmet i trajanje javnog poziva

Dodjela županijskih novčanih potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu, koji su obavljeni ili će biti obavljeni u 2020. godini, a odnose se na:

1.Potpora jačanju poljoprivrednog sektora i ruralnog razvoja stjecanjem znanja i vještina

Sufinanciranje organiziranja radionice za stjecanje znanja i vještina za senzorne analitičare mesnih proizvoda.

Javni poziv je otvoren 14 dana od dana objave javnog poziva.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora

Na javni poziv mogu se javiti udruženja poljoprivrednih proizvođača,uz uvjet da:

 • imaju sjedište na području Vukovarsko-srijemske županije
 • da nemaju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije
 • da nemaju dvostrukog financiranja projekata iz županijskog proračuna
 • da nemaju dugovanja prema državnom proračunu 

3. Potrebna dokumentacija

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu za prijavu aktivnosti/projekta koji je sastavni dio ovog poziva. Obrasci moraju biti ispunjeni računalom ili ručno na način da su čitljivi.

Uz prijavu mora biti priložena slijedeća dokumentacija:

 1. Preslika predračuna ili ponude predavača
 2. Preslika ostalih troškova održavanja radionice
 3. Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije
 4. Izjava da nema dvostrukog financiranja projekta iz županijskog proračuna
 5. Izvadak iz jedinstvenog registra računa iz Fine da račun nije u blokadi 

Prijave se podnose na obrascu koji će korisnicima biti dostupan na službenim stranicama Županije http://www.vusz.hr/ i u Upravnom odjelu za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije. Uz obrazac koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe, potrebno je priložiti vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija.

Pojedina županijska potpora korisnicima se isplaćuje nakon obavljene radnje i/ili dobivanja određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a najkasnije do konca tekuće godine. 

4.Iznosi potpore

Za financiranje aktivnosti/projekta  u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od 50.000,00 kuna.

Potpora se odobrava po jednom korisniku do 75%, od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 35.000,00 kn po korisniku. 

5.Mjesto i način dostave prijave

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

 1. poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:
 2. Upravni odjel za poljoprivredu
  S naznakom „Prijava za javni poziv“
  Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

 3. osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije na adresi:
  Glagoljaška 27,32100 Vinkovci

6. Rok za dostavu prijave

Javni poziv je otvoren do 30. rujna 2020. godine. Prijave zaprimljene nakon iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu i prijave zaprimljene izvan roka za prijavu neće se razmatrati. 

7. Načini objave rezultata

Rezultati javnog poziva objavljuju se na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije. Upravni odjel za poljoprivredu pismeno obavještava svakog pojedinog korisnika o odobrenom iznosu novčane potpore, kao i korisnike kojima potpora nije odobrena zbog nepotpune prijave, zbog toga što je ista pristigla izvan roka ili zbog nedostatnih proračunskih sredstava.

Izvor: Poveznica