Zeleni pojas 2020.


Natječaji   17. rujna 2020.

test

INA – industrija nafte d.d., otvorila je natječaj za sufinanciranje ekoloških projekata koji doprinose zaštiti okoliša i klime u sklopu projekta “Zeleni pojas”.

Program je namijenjen organizacijama civilnog društva, javnim obrazovnim ustanovama (škole, vrtići, fakulteti), parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj.

Ciljevi programa:
 • širenje svijesti o važnosti zaštite okoliša i prirode u suradnji s organizacijama civilnog društva i lokalnim zajednicama,
 • potaknuti angažman građana u aktivnostima zaštite okoliša i prirode,
 • ojačati svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode,
 • stvoriti blisku dugoročnu suradnju s lokalnim zajednicama i organizacijama,
 • vidljivija i efikasnija dugoročna podrška projektima zaštite okoliša i prirode.
Područja aktivnosti projekata:
 • stvaranje ili sanacija zelenih površina sadnjom nove vegetacije i obnova postojeće,
 • čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale,
 • briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih (stalci za bicikle, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za  odvojeni otpad),
 • neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama,
 • izložbe o zaštiti okoliša,
 • ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama te suzbijanje posljedica klimatskih promjena,
 • druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.
Prihvatljivi materijalni troškovi:
 • izvorna stabla i druge biljke,
 • materijali potrebni za obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša i prirode,
 • boje (na elementima u javnim parkovima),
 • pribor za čišćenje (grablje, motike, vreće za prikupljanje otpada),
 • spremnici za prikupljanje otpada (kante za otpad / kontejneri za selektivno prikupljanje),
 • namještaj za javne parkove (klupe, stolovi..).

Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000,00 kuna. Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt.

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca od 16.9.2020. do 16.10.2020. godine.

 

Izvor: Poveznica