ODOBRENA NOVA 4 PROJEKTA OD STRANE MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA


Obavijest   30. travnja 2024.

test

Nastavljamo s odobrenim projektima za naše Općine, nove dobre vijesti dolaze s objavljenim rezultatima Poziva za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2024. godinu - Prometna preventiva, u okviru kojeg je Ministarstvo unutarnjih poslova, odobrilo sva 4 projekta koja smo prijavili.
 
Projekti su financirani u okviru Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, odnosno u okviru preventivnih projekata.
Odobreni su sljedeći projekti koji su usmjereni prema povećanju sigurnosti djece u prometu:
Općina Tovarnik - Prometna preventiva u Općini Tovarnik
Ukupna vrijednost projekta: 8.335,10 EUR, odobreno sufinanciranje: 5.834,57 EUR.
Općina Lovas - Prometna preventiva u Općini Lovas
Ukupna vrijednost projekta: 3.355,00 EUR, odobreno sufinanciranje: 2.348,50 EUR.
Općina Tordinci - Prometna preventiva u Općini Tordinci
Ukupna vrijednost projekta: 4.165,00 EUR, odobreno sufinanciranje: 2.915,50 EUR.
Općina Stari Jankovci - Prometna preventiva u Općini Stari Jankovci
Ukupna vrijednost projekta: 10.534,67 EUR, odobreno sufinanciranje: 8.103,59 EUR.
 
U okviru prethodnih projekata održat će se edukacije za djecu vezane uz prometnu preventivu, izradit će se edukativni video materijali za djecu, nabavit će se edukacijska oprema za djecu, radni materijali za djecu, bicikli za djecu te pripadajuća zaštitna oprema.
Prethodno navedenim odobrenim potporama i cjelokupnim projektima, svakako će se u suradnji s našim Općinama, doprinijeti prije svega sigurnosti djece u prometu, a time doprinijeti i sveukupnom povećanju sigurnosti cestovnog prometa na području prethodno navedene četiri Općine, a samim time i doprinijeti kvaliteti života na području istih.
 
U međuvremenu nastavljamo u suradnji s našim Općinama pripremu i prijavu novih projekata.
Također, zahvaljujemo se Ministarstvu unutarnjih poslova na odobrenim projektima, odnosno dodijeljenim potporama.