Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu


Obavijest   08. rujna 2023.

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu

Ministarstvo kulture i medija objavljuje Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinuPrijave se podnose u razdoblju od 4. rujna do 5. listopada 2023. godine do 17 sati.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u područjima:

 • muzejske i knjižnične djelatnosti,
 • izdavanja knjiga,
 • objavljivanja prijevoda djela hrvatskih autora kod inozemnih nakladnika,
 • izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija,
 • monografija iz područja kulture i umjetnosti,
 • književnih manifestacija, književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti,
 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,
 • glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,
 • vizualnih umjetnosti,
 • interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi,
 • kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),
 • međunarodne kulturne suradnje,
 • redovne djelatnosti udruga u kulturi,
 • gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture,
 • digitalizacije kulturne baštine,
 • zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,
 • zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,
 • zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,
 • zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara te
 • zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.


Analizirajući svake godine rezultate Javnog poziva, s ciljem što boljeg praćenja i podržavanja svih područja kulture i umjetnosti, i ove godine su izmijenjeni pojedini kriteriji natječaja. Skrećemo pozornost da su prijave programa iz područja glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti u Javnom pozivu za 2024. godinu izmijenjene u dijelu koji se odnosi na koncertna gostovanja. Namjera je stimulirati daljnji proces unaprjeđenja te potprogramske djelatnosti, povezujući koncerte u koncertne cikluse različitih formata što će doprinijeti njihovoj vidljivosti i profesionalizaciji.

Uz to, Program digitalizacije kulturne baštine u 2024. godini bit će usmjeren na digitalizaciju građe koja ima status kulturnog dobra za koju su detaljno razrađeni projekti digitalizacije većih cjelina, a koja je u skladu s utvrđenim  prioritetima (ugrožena kulturna baština, fizički najposjećenija i najviše korištena kulturna baština i određene kategorije dobara kulturne baštine s niskom razinom digitalizacije). Cilj je stvaranje bogatih, široko dostupnih sadržaja u digitalnom obliku kao jedne od osnovnih pretpostavki za zaštitu i vrednovanje kulturne baštine.

U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost bit će posvećena ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka:

 • jačanju suvremenog umjetničkog stvaralaštva i produkcije te njezino pozicioniranje u odnosu na europski kontekst,
 • poticanju mobilnosti i međukulturnog dijaloga,
 • razvijanju dugoročnih partnerskih suradnji,
 • stručnoj utemeljenost i visokoj razini kvalitete,
 • uključenosti lokalne zajednice,
 • osiguranju temeljne kulturne infrastrukture,
 • zaštiti, očuvanju i održivom upravljanju kulturnom baštinom, ekonomičnosti te
 • kontinuitetu u djelovanju predlagatelja programa i projekata.

Više na poveznici.