Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) (ZO-1/2023)


Obavijest   29. lipnja 2023.

test

Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš ( tzv. "divlja odlagališta") za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode za sufinanciranje troškova.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći za:

1. Za projekte uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

2. Za projekte uklanjanja otpada odbačenog u speleološke objekte.

Rok za dostavu je do 31. prosinca 2023. ili do dana iskorištenosti sredstava predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv.

Više na poveznici.