Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje (EnU-1/23)


Obavijest   27. lipnja 2023.

Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje (EnU-1/23)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje. 
Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje postavljanja
mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju na parkiralištima zgrada javnog sektora.
U smislu ovog Poziva punionica se postavlja na parkiralište zgrade javnog sektora za
koju je potrebno postaviti najmanje jedno mjesto za punjenje. Parkiralište zgrade javnog sektora treba biti u javnom vlasništvu i imati više od 20
parkirališnih mjesta pri čemu se punionice mogu postaviti na parkiralištu zgrade javnog sektora i/ili katastarskoj čestici koja se nalazi u neposrednoj blizini čestice zgrade javnog sektora, a na kojoj se nalazi parkiralište ako su ista u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih prijavitelja na ovaj Poziv. Na lokaciji je moguće postaviti više punionica.


Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR.
Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći i donacija kako slijedi:
• za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno do najviše 800,00 EUR po lokaciji
• za punionicu, ugradnju i radove te puštanje u pogon:
-do 80 % opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i
prvoj skupini otoka
-do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj
skupini otoka
-do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima
Republike Hrvatske
• za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno do najviše 300,00 EUR po lokaciji odnosno sveukupno u iznosu do najviše 20.000,00 EUR za sve opravdane troškove provedbe po lokaciji.

Po ovom Pozivu prihvatljivi i opravdani su troškovi:
• izvođenja građevinskih i elektroinstalacijskih radova, što uključuje nabavu i
ugradnju punionica s pripadajućim elektroinstalacijskim razvodom te puštanje u
pogon,
• izrade glavnog projekta,
• provedbe stručnog nadzora.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 21. lipnja 2023. godine od 9:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

U roku za dostavu prijava na Poziv prijavitelj može podnijeti više prijava, pri čemu se svaka pojedinačna prijava mora odnositi na jednu lokaciju.

Više na poveznici.