Uspostava reciklažnih dvorišta


Obavijest   27. ožujka 2023.

test

Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima.
Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja RD odnosno nabave mobilnih RD se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. - Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada.
 
Očekuje se da će bolje informiranje građana o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, obavještavanjem kućanstava na određenom području o lokaciji RD i mogućnostima predaje otpada bez naknade postići cilj da građani ne odbacuju problematični otpad, manje količine glomaznog otpada i reciklabilni komunalni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno odbacuju u okoliš.
 
Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.
 
Ukupna bespovratna sredstva: 8.500.000,00 €
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 13.300,00 €
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 840.000,00 €
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
Jedinice lokalne samouprave
 
Više na poveznici.