Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina


Natječaji   14. srpnja 2022.

test

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku: u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te u razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja (u skladu s Odlukom o razvrstavanju I.-IV. skupina prema indeksu razvijenosti), više od 5% pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom udjelu stanovništva prema Popisu stanovništva iz 2011.

Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere.

Partneri podnositelja zahtjeva mogu biti:

  • pravni subjekti čiji je osnivač prihvatljivi podnositelj zahtjeva odnosno jedinica područne samouprave ili su u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu,
  • druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa,
  • Vijeće nacionalnih manjina.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljivi troškovi su:

  • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta),
  • trošak izvođenja radova,
  • trošak usluga nadzora gradnje,
  • trošak opremanja fiksnom opremom,
  • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu“ u iznosu od 27.000.000,00 kuna.

Za I. skupina JLS prema indeksu razvijenosti: 13.500.000,00 kn,

Za II. skupina JLS prema indeksu razvijenosti: 6.750.000,00 kn,

Za III. skupina JLS prema indeksu razvijenosti: 4.050.000,00 kn,

Za IV. skupina JLS prema indeksu razvijenosti: 2.700.000,00 kn.

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 500.000,00 kuna uključujući PDV. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje Projekta.

Podnositelji mogu podnositi zahtjev za financiranje od 13. srpnja 2022. godine do 12. kolovoza 2022. godine.

Izvor: Poveznica