Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva


Natječaji   05. srpnja 2022.

test

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je peti Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/2020), udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave

Prihvatljivi troškovi su ulaganje u građenje primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica (šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova), ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta

Visina javne potpore je od 10.000 do 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 60.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi do 100 %.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 20. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 06. listopada 2022. godine do 12:00 sati.

Izvor: Poveznica