Objavljen treći natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima


Natječaji   16. svibnja 2022.

test

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći Natječaj za tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, te šumoposjednici fizičke osobe koji nisu poduzetnici u smislu definicije poduzetnika iz članka 1. Priloga I. iste Uredbe. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 700.000 EUR.

Ukupna alokacija natječaja iznosi 100.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore je 50% prihvatljivih troškova.

Prijave na natječaj počinju od 11.srpnja 2022. godine i traju do 30.rujna 2022. godine.

Izvor: Poveznica