Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi-program zapošljavanja žena – faza III”


Natječaji   13. svibnja 2022.

test

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi-program zapošljavanja žena – faza III”.
Opći cilj Poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.
Specifični cilj Poziva je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti
posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.
Prihvatljivi korisnici:

  1. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  2. Neprofitna organizacija koja u Statutu ili drugom temeljnom aktu ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti

Prihvatljivi iznos:
Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava
može iznositi 1.500.000,00 HRK.

Prihvatljivi troškovi:
–           Zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice
pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i
svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške
krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje
šest krajnjih korisnika.
–           Praćenje i kontrola rada zaposlenih žena pripadnica ciljane skupine
–           izrada promotivnih materijala (AV sadržaja, brošura, letaka, plakata i dr.),
–           organizacija uvodne i završne konferencije za tisak te drugih promotivnih i informativnih događanja (info pult, javna rasprava, okrugli stol i dr.),
–           izrada internetske stranice projekta i/ili stranice na društvenim mrežama i sl.

Rok za predaju dokumentacije:
Projektni prijedlozi moći će se podnositi od 25. svibnja 2022. od 9:00 sati. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. kolovoza 2022. godine.

Izvor: Poveznica