Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Pronađi me!” – obrazovanje neaktivnih mladih osoba


Natječaji   03. kolovoza 2020.

test

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je poziv “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu.

Cilj Poziva je provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba (mladih u dobi 15-29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), a kako bi im se omogućio pristup tržištu rada te ih se osnažilo za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Prihvatljivi prijavitelji:
  • udruga,
  • zaklada,
  • pravna osoba vjerske zajednice te pravna osoba Katoličke Crkve u RH,
  • umjetnička organizacija.

*Obvezni partner na projektu je područna služba ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ukupna vrijednost Poziva je 50.000.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore iznosi 400.000,00 kuna, a najviša 2.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore je 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti:
  • aktivnosti dosega i aktivacije neaktivnih osoba: izrada individualnog plana aktivnosti, provedba ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina, provedba ciljanih programa u svrhu aktivacije i privlačenja osoba u aktivnost i aktivno traženje posla putem sportskih, kulturnih ili programa sličnih sadržaja, osnivanje i rad mobilnih timova, terenskih radnika (street workers), mladih posrednika koji će osigurati direktan kontakt s NEET osobama;
  • aktivnosti podrške neaktivnih osoba: pružanje usluga mentorstva u cilju zapošljavanja, daljnjeg obrazovanja ili osposobljavanja, pružanje usluga savjetovanja osobama najudaljenijima od tržišta rada koje uključuje identifikaciju problema koji osobi otežavaju pristup zapošljavanju te pomoć pri rješavanju istih;
  • aktivnosti obrazovanja pripadnika ciljane skupine te informiranja o stanju na tržištu rada: aktivnosti informiranja o kretanjima na tržištu rada, odabir i uključivanje pripadnika ciljane skupine u verificirane programe obrazovanja odraslih, uključivanje pripadnika ciljane skupine u aktivnosti razvoja poduzetničkih vještina i aktivnosti razvoja poslovnih ideja;
  • upravljanje projektom i administracija;
  • promidžba i vidljivost.

Poziv je otvoren od 10. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine ili do iscrpljenja financijske omotnice. Prijave su moguće od 3. kolovoza 2020. godine.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-pronadi-me-provedba-aktivnosti-dosega-i-obrazovanja-neaktivnih-mladih-osoba-u-neet-statusu/