Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2022.


Natječaji   03. svibnja 2022.

test

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji su prema NKD 2007. registirani za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja.

Prihvatljivi troškovi u okviru provedbene mjere su sljedeći:

  • Provedbena mjera 1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja
  • Provedbena mjera 2. Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt
  • Provedbena mjera 3. Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
  • Provedbena mjera 4. Sudjelovanje na sajmu ili izložbi.

Intenzitet potpore iznosi 70% od prihvatljivog troška, najniži iznos potpore iznosi 20.000,00 kuna, a najviši iznos potpore iznosi 1.000.000,00 kuna.

Ukupna alokacija natječaja iznosi 30.000.000,00 kuna, a sredstva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Rok za podnošenje prijava počinje teći 12.svibnja 2022. godine i traje do 31.svibnja 2022. godine

Izvor: Poveznica