INA Zeleni pojas 2022.


Natječaji   10. ožujka 2022.

test

INA – Industrija nafte, d.d. provodi Zeleni pojas koji se bavi zaštitom okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput revitalizacije zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji, održivi razvoj i klimatske aktivnosti, odnosno aktivnosti na ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama te druge aktivnosti u području zaštite okoliša, prirode i klime.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • organizacije civilnog društva,
 • javne ustanove, uključujući i obrazovne,
 • parkovi prirode te,
 • dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Područja aktivnosti projekata:

 • klimatske promjene – projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama (aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova i aktivnosti koje pridonose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama)
 • zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
 • zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
 • obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koji mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
 • inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
 • čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora, uključujući i revitalizaciju morske obale, s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
 • briga o školskim vrtovima, voćnjacima i ekopodručjima, njihovo uređenje isključivo sadnjom višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ako projekt potiče upotrebu bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, infoploče, spremnici za odvojeni otpad)
 • neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
 • izložbe o zaštiti okoliša
 • druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

Projekt se u cijelosti odvija u 2022. godini te svi prijavljeni projekti trebaju biti dovršeni zaključno s 30. studenoga 2022.

Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna. Kandidati koji se prijavljuju moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti s 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt.

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca koji se nalazi na: https://www.ina.hr/zelenipojas/signup/ od 1. do 31. ožujka do 23.59 sati.

Izvor: Poveznica