Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu


Najave   15. veljače 2022.

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske jesu:
 • arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti,
 • spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom te spomen-područje sve primjerene estetske vrijednosti,
 • stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor.

Iznimno, sredstvima Državnog proračuna u 2022. godini mogu biti sufinancirana do tri spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Bosni i Hercegovini primjerene estetske vrijednosti, uz važeći akt nadležnog tijela kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti prema projektu, uz udovoljavanje ostalim uvjetima iz ovog Javnog poziva.

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti: udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Uvjeti za udruge:

 • registrirane su u Republici Hrvatskoj i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje (udruga/ogranak/podružnica ili dr. koje nemaju pravnu osobnost ne mogu biti prijavitelji na javni poziv),
 • provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,
 • svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije,
 • pravovremeno dostavile izvješća o namjenskom utrošku sredstava prethodno dodijeljena po bilo kojem drugom javnom pozivu ili natječaju.

Ukoliko je nositelj izgradnje drugi pravni subjekt, udruge iz Domovinskog rata koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, moraju dokazati partnerstvo s nositeljem izgradnje spomen-obilježja.

Uvjeti za jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave:

 • imaju pravnu osobnost na području Republike Hrvatske,
 • u proračunu za tekuću godinu imaju planiran dio sredstava za izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja.

Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz Domovinskog rata koja na njezinom području djeluje minimalno godinu dana.

Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Bosni i Hercegovini mogu biti udruge iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj samostalno ili udruge, ustanove i organizacije hrvatskog naroda registrirane u Bosni i Hercegovini, a koje moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz Domovinskog rata koja djeluje na području Republike Hrvatske minimalno godinu dana.

Uvjeti koje udruge, ustanove i organizacije hrvatskog naroda moraju udovoljiti su:

 • registrirani su u Bosni i Hercegovini i djeluju najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje,
 • provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,
 • svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje potreba hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Podnositelji zahtjeva, udruge, ustanove i organizacije hrvatskog naroda registrirane u Bosni i Hercegovini, zahtjev podnose uz prilaganje jednakovrijedne dokumentacije države sjedišta.

Prednost u odobravanju sredstava sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja imaju:

 • projekti spomen-obilježja čija su rješenja dobivena u postupku javnog arhitektonskog, urbanističkog, skulptorskog, krajobraznog natječaja ili drugog odgovarajućeg natječaja, odnosno javnog natječaj za unutarnje uređenje (za spomen sobe, spomen kuće, spomen domove),
 • projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojima nema izgrađenog spomen-obilježja iz članka II. ovog Javnog poziva,
 • projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave koji nisu koristila sredstva sufinanciranja u prethodnim godinama (od 2008. do danas) neovisno o korisniku sredstava sufinanciranja,
 • projekti koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađeno spomen-obilježje.

Podnositelji zahtjeva mogu prijaviti izgradnju jednog spomen-obilježja na području Republike Hrvatske.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Povjerenstvo za spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, s naznakom „sufinanciranje spomen-obilježja“, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb.

Javni poziv otvoren je do 12. travnja 2022. godine.

Izvor: Poveznica