Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva


Najave   14. prosinca 2021.

test

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva.

Predmet Poziva je sufinanciranje troškova ulaganja za nabavu novih vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva (električna energija, vodik i hibridni pogon) za sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su poduzetnici – davatelji usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 68. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) (u daljnjem tekstu: ZGO), i to:
1.trgovačko društvo, koje osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave i u kojem većinski dio dionica odnosno udjela čine dionice odnosno udjeli jedne ili nekoliko jedinica lokalne samouprave, temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog
otpada ili
2.pravna ili fizička osoba – obrtnik temeljem koncesije dodijeljene odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljiv iznos:

  • Maksimalno do 1.500.000,00 kn putem A modela, sufinanciranje od 40 do 80 %.
  • Maksimalno do 4.000.000,00 kn putem B modela. (Mikro i mali poduzetnici max. 2 milijuna, srednji max. 3 milijuna i veliki poduzetnici 4 milijuna)

Bespovratna sredstva moguće ostvariti za sufinanciranje troškova ulaganja za nabavu novih vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva (električna energija, vodik i hibridni pogon) za prikupljanje i prijevoz komunalnog otpada.

Rok za prijavu na natječaj je 31.prosinca 2021.godine ili do iskorištenja sredstava.

Izvor: Poveznica