Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području RH za 2021. godinu


Natječaji   05. listopada 2021.

test

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Pravo podnošenja prijave imaju pravne osobe na području Republike Hrvatske, kojima je u djelokrugu rada upravljanje cestovnom infrastrukturom, bilo da se radi o državnim, županijskim, lokalnim ili nerazvrstanim cestama.

Udio sredstava koji se za realizaciju projekta traži iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. može iznositi najviše 70% ukupnog proračuna projekta, odnosno najviše 700.000 kuna (uključujući PDV) u slučaju da je projekt financijski veći.

Sufinancirat će se samo projekti koji se odnose na poboljšanje prometno tehničkih uvjeta na prometnici, razina prometnog elaborata, odnosno projekti kojima se izravno utječe na sigurnost cestovnog prometa, pješačke staze, prometno-tehnička rješenja u blizini škola, dječjih vrtića, igrališta i slično.
*Predmet sufinanciranja neće biti usputno rješavanje komunalnih i velikih građevinskih zahvata.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
-dopis nadležne policijske uprave kojim se opisuje i potvrđuje postojanje stvarne ugroze sigurnosti cestovnog prometa uvjetovane aktualnim stanjem cestovne infrastrukture na opasnom mjestu,
-sažetak projekta sanacije opasnog mjesta (najviše jedna stranica formata A4) i troškovnik ovjeren od strane ovlaštenog projektanta,
-jamstvo prijavitelja da ne postoje imovinsko-pravne prepreke za sanaciju,
-jamstvo osiguranja minimalno 30% od troškovnikom predviđenih financijskih sredstava (s PDV-om), od strane prijavitelja projekta, odnosno ukupna razlika potrebnih sredstava ukoliko je projekt veći od 1.000.000 kuna,
-jamstvo realizacije sanacije tijekom 12 mjeseci od dana potpisivanja sporazuma.

Rok za dostavu prijava je 20. listopada 2021. godine.

Izvor: Poveznica