Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama


Natječaji   03. srpnja 2020.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama

Mogući prijavitelji:

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja) i neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga).

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih vozila kako slijedi:

 • električnih bicikala,
 • električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, LS, L6, L7,
 • električnih vozila kategorije M1
 • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1,
 • vozila na vodik kategorije M1,
 • vozila za prijevoz putnika kategorija M2, M3 i vozila za prijevoz tereta kategorija N1, N2, N3 s vrstama pogona: električni, „plug-in" hibridni pogon, stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP), vodik.

Sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu dodjeljuju se putem pomoći, subvencija i donacija.

Fond će dodjeljivati sredstva:

 • pomoći JLP(R)S-ima, tijelima državne uprave i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima,
 • subvencije trgovačkim društvima, fizičkim osobama (obrtnicima i slobodnim zanimanjima),
 • donacije neprofitnim organizacijama (osim udruga i zadruga).

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn po korisniku. Predmet prijave za sufinanciranje prema ovom Pozivu mogu biti jedno ili više vozila ili kombinacija vozila.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 22.000.000,00 kuna.

Učitavanje prijava počinje objavom Poziva dana 30. lipnja 2020. godine u 9:00 sati.

Slanje prijava na Poziv počinje dana 7. srpnja 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

 1. objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili
 2. istekom 2020. godine, što prije nastupi.